Siksa Kubur: Pengertian, Cerita, Gambaran, Dan Amalan Penyelamat

1191
gambaran-siksa-kubur-dan-amalan-penyelamatnya

Siksa Kubur, Ketahui Sebab Dan Amalan Penyelamatnya.

Pada dasarnya perjalanan hidup manusia itu hanyalah sementara.

Akan tetapi sebagian manusia kurang menyadari hal itu. Mereka menganggap kehidupan hanya berlangsung didunia.

Jadi sangat wajar bila menginginkan kehidupan yang serba mewah sesuai dengan kehendak hawa nafsu mereka.

Manusia akan melakukan bermacam cara bahkan yang tidak diridhoi Allah swt untuk mewujudkannya.

Tanpa mereka sadari bahwa manusia diciptakan Allah swt hanya untuk beribadah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya.

Karena sejatinya alam yang paling kekal adalah alam kahirat. Dan untuk masuk kedalamnya kita pasti akan melalui alam kubur.

Sering kita mendengar tentang siksa kubur bukan?, ya ini adalah salah satu gambaran tentang alam kubur yang akan kita lalui kelak.

Apa Itu Alam Kubur?

Alam kubur adalah alam yang dimulai setelah kematian dan berakhir setelah kebangkitan pasca kiamat atau alam yang berada antara kehidupan dunia dan akhirat.

Setelah masa ini, seseorang yang beriman merasa bahagia sedangkan orang kafir mengalami adzab.

Akan datang kepadanya 2 Malaikat lalu bertanya: siapakah tuhanmu?, siapakah nabimu? , apakah agamamu?. Maka dia menjawab : Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah nabiku, Islam adalah agamaku.

Setalah mati manusia berada diamal kubur hingga hari kebangkitan.

Setelah kematiannya, manusia lalu dikuburkan, seperti yang digambarkan di dalam QS. Abasa [80] ayat 17-22 Yang Artinya “Binasalah manusia Alangkah sangat kekafirannya? Dari Apakah Allah menciptakannya?”.

Lalu apa sebenarnya Siksa kubur itu dan bagaimana Gambarannya?

Pengertian Siksa Kubur

Dialam barzah atau kubur ada dua hal yang dirasakan oleh setiap manusia, yaitu siksa kubur dan kebahagiaan.

Baca Juga:  Qada Dan Qadar: Macam, Dalil, Persamaan, Perbedaan

Jika disana seseorang merasakan kebahagiaan, maka kebahagiaan yang lebih besar akan ia dapatkan di akhirat, yaitu hidup dalam kenikmatan dan naungan-naungan surga.

Sebaliknya siksaan lebih keras akan dirasakan kelak diakhirat bagi mereka yang merasakan siksa dialam barzakh.

Sebab Alam barzakh merupakan balasan pertama yang didapatkan oleh setiap hamba atas amalan-amalannya di dunia.

Nikmat dan adzab kubur adalah perkara gaib yang tidak terindera oleh manusia. Manusia yang merasakannya pun tentu tidak dapat mengabarkan kepada yang masih hidup akan kebenarannya.

Dalil Al Quran dan sunnah menjadi satu satunya pedoman kita untuk meyakini akan adanya adzab dan nikmat kubur.

Dan berikut adalah beberapa dalil Quran yang menjelaskan tentang adanya siksa atau adzab kubur:

  1. Surat Al Mu’min ayat 45-46:

amalan-penyelamat-siksa-kubur

Menurut Al Hafidz Ibnut Katsir ayat ini menjelaskan bahwa Arwah fir’aun dan pengikutnya dihadapakan ke neraka setiap pagi dan petang terus menerus hingga datang hari kiamat.

Dan ketika kiamat datang barulah arwah dan jasad mereka sama sama merasakan api neraka.

  1. Surat Al An’am ayat 93:

gambaran-siksa-kubur-dan-neraka

Al Imam Al Bukhari rahimahullah, dalam Shahih-nya membuat judul bab باب مَا جَاءَ فِى عَذَابِ الْقَبْرِ (Bab dalil-dalil tentang adzab kubur) lalu beliau menyebutkan ayat di atas.

Seorang pakar tafsir di zaman ini, Syaikh Abdurrahman As Sa’di –rahimahullah– menjelaskan, “Ayat ini adalah dalil adanya adzab dan nikmat kubur. Karena dari konteks kalimat, adzab yang ditujukan kepada orang-orang kafir tersebut dirasakan ketika sakaratul maut, ketika dicabut nyawa dan setelahnya” (Taisiir Kariim Ar Rahman, 264)

Gambaran Siksa Kubur Dan Neraka

Azab kubur ataupun azab akhirat merupakan konsekuensi dari kemurkaan Allah terhadap hamba-Nya.

Baca Juga:  Nadzar: Pengertian, Syarat, Hukum, Puasa Dan Shalat Nadzar

” Maka siapa saja yang mendatangkan kemurkaan Allah pada dirinya dan kemarahan-Nya dikehidupan dunia ini, lalu tidak bertaubat dan mati dalam keadaan itu, niscaya ia akan mendapatkan azab di alam barzakh sesuai kadar kemurkaan dan kemarahan Allah pada-Nya.” (Ar-Ruh hlm. 77)

Setiap muslim tak boleh meremehkan dosa sekecil apapun bentuknya, karena dosa hakikatnya adalah kezhaliman yang memancing datangnya kemurkaan Allah.

Sebab itulah ada diantara manusia yang mendapatkan azab di alam kubur karena perkara yang sangat mudah untuk terhindar darinya.

Ada beberapa bentuk adzab kubur yang pernah digambarkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.

Dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah dalam satu hadits yang panjang disebutkan bahwa diantara siksa atau adzab kubur adalah ada orang-orang yang kepalanya dipecahkan dengan batu karena meng-hajr al-Qur’an (tidak membaca, mempelajari, mengamalkan dan mentadabburinya) dan lalai dari melaksanakan shalat wajib.

Ada juga yang mulut, hidung dan matanya dibelah hingga ke belakang bagi para pendusta, dan adapula laki-laki dan perempuan yang tidak memakai pakaian berada dalam bangunan seperti tumpukan api.

Saat ini banyak beredar kisah nyata siksa kubur, video siksa kubur yang sangat mengerikan, siksa kubur mp3 dan gambaran siksa kubur lainnya.

Terlepas dari kebenaran itu semua, siksa kubur adalah suatu perkara yang ghaib. Dan sebagai orang islam kita wajib mempercayainya.

Amalan Penyelamat Siksa Kubur

Setelah kita tahu dan memahami tentang adzab kubur, tentu akan terlintas pertanyaan tentang “Bagaimana cara agar terhindar dari siksa kubur?”.

Untuk menghindarinya Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya agar senantiasa berdoa supaya selalu dilindungi dari adzab kubur.

Sesuai dengan hadist Riwayat At Tabrani yang berarti:

Baca Juga:  Doa Untuk Mengubah Takdir: Pengertian Dan Hukumnya

“Mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, sebab siksa kubur adalah hal yang benar.” (HR. At-Tabrani).

Berikut beberapa amalan yang disarankan nabi Muhammad SAW untuk melindungi diri dari adzab kubur, diantaranya:

  1. Membaca Doa Siksa Kubur

Adapun doa yang sebaiknya dibaca untuk menghindari adzab kubur adalah:

amalan-penyelamat-dan-gambaran-siksa-kubur

  1. Membaca Al-Quran Surat Al-Mulk

Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadist, dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata:

macam-macam-azab-kubur-dan-cara-menghindarinya

  1. Rajin Bersedekah

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

hadist-nabi-tentang-siksa-kubur

Berdasarkan hadist diatas disebutkan bahwa salah satu amalan yang akan menghindarkan kita dari adzab kubur adalah bersedekah. Sedekah adalah salah satu amalan yang bisa memberikan banyak manfaat bagi yang bersedekah dan penerimanya.

  1. Berwasiat Agar Tidak Ditangisi Secara Berlebihan Saat Meninggal

hadist-tentang-amalan-penyelamat-siksa-kubur

Karenanya berpesanlah pada orang terdekat kita agar tidak terlalu menangisi atau bersedih saat ajal datang menjemput.

Karena sejatinya setiap manusia akan kembali menghadap pada Illahi Rabbi. Jadi meratapi kepergian seseorang kuranglah tepat, justru sebaiknya kita mendoakannya.

Dengan mengetahui dan menjalankan keempat amalan diatas semoga kita dapat terhindar dari siksa kubur yang amat pedih.